Tiedote huoltajille päättöarvioinnin ajoittumisesta


Julkisesti, opettajille ja opiskelijoille