Tiedote huoltajille päättöarvioinnin ajoittumisesta


Offentligt, till lärare och till studerande