Korvaus kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkakustannuksesta

Perusopetuksen oppilaan ja saattajan on mahdollista hakea korvausta kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkakustannuksesta, myös hammashoidon käynnistä, jos palvelu tarjotaan muualla kuin koululaisen omalla koululla ja joka ei kuulu Kelan korvausten piiriin. Vanhemmat tuovat lomakkeen mukanaan vastaanotolle, minkä tapahtumasta korvaus haetaan (kouluterveydenhoitaja tai hammashoitola). Korvaushakemus on jätettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin kustannukset ovat syntyneet tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 10.päivään mennessä.

Lomake ja lisätietoja aiheesta löytyy kouluterveydenhuollon verkkosivuilta