Kouluterveyskyselyyn vastataan maalis- ja huhtikuun aikana

Jyväskylän kaupunki 

Wilma-tiedote 6.3.2023 

Terveyden- ja hyvinvointilaitos, THL:n toteuttama kouluterveyskysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kouluterveyskyselyn tiedonkeruu käynnistyy maaliskuussa, kun kyselyyn vastaavat kaikki Suomen koulujen 4. ja 5. -luokkalaiset. 8. ja 9. –luokkalaiset vastaavat kyselyyn osaltaan huhtikuussa. Sähköiseen kyselyyn nimettömästi koulupäivän aikana opettajan ohjaamana ja vastaaminen on vapaaehtoista.  

Kouluterveyskysely kerää tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta. Kyselyn avulla kartoitetaan myös, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen.  

 

Tuloksia saadaan syksyllä 2023. Kouluterveyskyselyn tuloksia huomioidaan kouluarjen kehittämistyössä ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä oppilaiden että luokka- ja kouluyhteisöjen näkökulmasta. Koulukohtaisia tuloksia esitellään myös henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille.  

 

Lisätietoja: 
Oppilaan koulun rehtori